Verzekering Beroepsaansprakelijkheid & Algemene aansprakelijkheid

deze verzekering dekt de schadeclaims m.b.t. de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekeringnemer die ontstaan naar aanleiding van de uitoefening van zijn of haar beroep