Triangle Partners՝ Ձեր ապահովագրական ընկերը 1988 թվականից

Մեզ հետ աշխատելով՝ օգտվե՛ք հետևյալ առավելություններից.

Որոշումների արագ կայացում

Արտակարգ իրավիճակներում մեծապես բավարարում և պահանջների կառավարում

Մեծ փորձ ինչպես միջազգային, այնպես էլ տեղական շուկայում

Համապատասխան աջակցություն

Տեղաբաշխման ցանց ԵՄԱԱ-ում (EMEA)` վստահելի գործընկերների միջոցով

Ապահովագրական լուծումների լայն շրջանակ

Լեզվական հմտություններ – անգլերեն – ֆրանսերեն – հոլանդերեն – ռուսերեն

Մեր գործընկերները