Համակցված ընդհանուր
պատասխանատվության ապահովագրություն

Համակցված կամ գլոբալ ընդհանուր պատասխանատվության ապահովագրությունը ծածկում է մի քանի երաշխիքներ կամ մի քանի ռիսկեր և թույլ է տալիս խմբավորել միմյանց հետ կապված երաշխիքները նույն պայմանագրի շրջանակներում:

Համակցված ապահովագրության առավելությունը կայանում է նրանում, որ այն թույլ է տալիս ձեր ՓՄՁ-ին միավորել մի քանի ծածկույթներ նույն պայմանագրով, վճարել միայն մեկ հավելավճար և սահմանափակել զրուցակիցների թիվը պահանջի դեպքում: