Մասնագիտական հատուցումը եւ միասնական ընդհանուր պատասխանատվությունը

Մասնագիտական հատուցումը և միասնական ընդհանուր պատասխանատվությունը ապահովադրին հատուցում է, երբ իրավաբանական պատասխանատվության
պահանջները ծագում են մասնագիտական աշխատանք կատարելիս։