Համապարփակ
ավտոմեքենաների ապահովագրություն

Իդեալական է ինչպես նոր, այնպես էլ օգտագործված փոխադրամիջոց
օգտագործողների համար։ Այս ծառայությունը ներառում է մեքենայի վնասված մասերի վերանորոգման, ինչպես նաև կոսմետիկ վնասների (բամպերներ, առջևի ապակու մաքրիչներ) փոխհատուցում։