Առողջության և ճանապարհորդության ապահովագրություն

Համաշխարհային որակյալ փոխհատուցում բժշկական ծախսերի, ուղևորությունների չեղյալ հայտարարման, կորցրած ուղեբեռի համար: