Gezondheids en reisverzekering

Om de bescherming van uw werknemers bij beroepsmissies in het buitenland te waarborgen, is een gezondheids- en reisverzekering een geschikte en aangepaste oplossing. Dit beleid garandeert hen dekking tegen risico’s in verband met internationale mobiliteit, zoals gezondheidsrisico’s, verkeersongevallen, agressie, afpersing, politieke conflicten, terrorisme, enz.

Voor werkgevers die om hun personeel geven, al deze extra risico’s kunnen door deze verzekering worden gedekt en hun werknemers zullen hun taken veilig zowel medisch als professioneel kunnen uitvoeren.

De dekking van dit beleid kan ook worden uitgebreid tot de familieleden van de werknemer en de reishulpoptie zal hulp en ondersteuning bieden op de reislocaties.

De werkgever/werknemer die in het buitenland werkzaam is, wordt voornamelijk gedekt door medische kosten, kapitaal in geval van overlijden of blijvende invaliditeit.

Een uitbreiding van het beleid kan worden overwogen om wettelijke aansprakelijkheid, vluchtannulering, bagage of juridische bijstand te dekken.

De garanties en het soort reis dat moet worden gemaakt, hebben invloed op het bedrag van de verzekeringspremie.