Երրորդ կողմի պատասխանատվության մեքենայի ապահովագրություն

Երրորդ կողմի պատասխանատվության մեքենայի ապահովագրությունը ապահովում է ոստիկանության աշխատակցին փոխհատուցելը, երբ իրավաբանական պատասխանատվության պահանջները ծագում են անձի մեքենայի օգտագործման հետեւանքով։