Aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen

Het doel van de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen is het dekken van schade die door uw voertuig is veroorzaakt aan derden en/of eigendommen. Deze verzekering compenseert de medische kosten, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies van derden die betrokken zijn bij het ongeval dat door uw voertuig is veroorzaakt.

De aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen garandeert ook de dekking van schade waarvoor u verantwoordelijk bent, veroorzaakt aan personen die in het verzekerde voertuig worden vervoerd.

Schade aan eigendommen en eigendommen wordt meer specifiek gedefinieerd als schade aan of schade aan voertuigen en personen.

Deze verzekering beschermt u, wanneer uw aansprakelijkheid is ontstaan, tegen de claims van derden voor verkeersongevallen als gevolg van uw eigen schuld, als u op het moment van de claim een bestuurder van uw voertuig bent.

Echter, in geen geval zal zij ingrijpen om de schade aan uw eigen auto terug te betalen. In dit geval moet u een omniumverzekering afsluiten om uw R.C. aan te vullen Autoverzekering.