BBB-verzekering:
Alle risicoverzekering
/bankdeken (BBB)

“BBB” verzekeringen genaamd “Bankbiljetten Blanket Bond” of “alle bankrisico’s” verzekeringen zijn bedoeld voor alle financiële dienstverleners zoals bankiers, makelaars of hoofden van financiële instellingen.

In het licht van risico’s zoals diefstal, gewapende diefstal, vals geld, Vervalsing van effecten, corruptie of verduistering van gelden op het internet, de Blanket Bond-verzekering van Banker dekt vermogensverliezen als gevolg van deze risico’s.