Contante- speciaal verzekering

Voor de dekking van uw kostbaarheden en als u wilt dat deze goederen profiteren van een speciale behandeling, speciale verzekering is een adequate oplossing die u tegen diefstal of inbraak van uw huis.

Speciale verzekering dekt uw kostbare goederen, juwelen en stenen, kunstwerken, schilderijen of beeldhouwwerken, edelmetalen en andere goederen van grote geldelijke waarde.

Speciale verzekering heeft twee opties: Ofwel de verzekering van het onroerend goed in de aangegeven waarde, ofwel de door u opgegeven waarde of de verzekering in de toegestane waarde, dat wil zeggen de waarde die door een deskundige aan het kostbare voorwerp wordt toegekend. Bij het bepalen van de te verzekeren waarde objecten wordt een schatting en waardering van deze goederen vooraf aanbevolen als onderdeel van de vergoeding in geval van een vordering.