Algemene Luchtvaartverzekering

De algemene verzekering van de Luchtvaart is bedoeld voor eigenaars, exploitanten en loodsen van commerciële of privévliegtuigen met of zonder motoren.
Drie hoofdtypen polissen vormen het hart van de luchtvaartverzekering: Aansprakelijkheidsverzekering, schadeverzekering en aansprakelijkheidsverzekering geleverd.

De aansprakelijkheidsverzekering beleid biedt diverse garanties om de wettelijke aansprakelijkheid van de exploitant en/of eigenaar en/of piloot te dekken die na een ongeval kan worden betrokken, door persoonlijk letsel of schade aan niet vervoerde personen, passagiers en goederen en bagage.

Het beleid “lichaam” dekt materiële schade aan het vliegtuig dat in gebruik is tijdens de start, de vlucht en de landing, alsmede schade aan de grond en dekt totale of gedeeltelijke verliezen.

Het beleid inzake Productaansprakelijkheid is vooral gericht op vliegtuigfabrikanten en motorfabrikanten, het dekt de wettelijke aansprakelijkheid die op hen weegt – nadat een ongeval heeft plaatsgevonden aan materiaal dat aan een klant wordt geleverd verstrekte bewijs van een fabricagefout, verborgen gebrek of gebrek aan informatie wordt verstrekt.