Wettelijke beschermingsverzekering

De wettelijke bescherming verzekering is bedoeld om u of uw zaken te behandelen wanneer er een geschil met concurrerende bedrijven of tijdens het proces met uw leveranciers is. Het doel van Legal Protection Insurance is om uw rechten en belangen te doen gelden wanneer zich een gebeurtenis voordoet waarbij u schade hebt veroorzaakt of geleden.

Professioneel juridisch advies kan duur zijn tijdens deze complexe procedures. Het verdedigen van uw rechten is de basis van deze verzekering, die diverse kosten zoals wettelijke prijzen en administratieve kosten zal dekken als een buitengerechtelijke regeling niet in de eerste plaats is bereikt.

De basisgaranties van de wettelijke-beschermingsverzekering kunnen ook worden uitgebreid tot civiele en strafrechtelijke bescherming, bijvoorbeeld wanneer de derde insolvent is om een vordering te betalen.

In het kader van de uitoefening van bepaalde beroepen, zoals beroepen, medische beroepen of verzekeringstussenpersonen, is de wettelijke-beschermingsverzekering bovendien een aanvullende verzekering voor de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering.