Bouw, Assemblage Verzekering en Tests

De bouw, de Assemblage en de Testende verzekering is verzekering voor bedrijven in de bouwindustrie. Bouw Montage-testen er is een verzekering afgesloten voor schade die verband houdt met metalen constructies, montage-uitrusting en andere voorwerpen aanwezig op de plaats van montage.

Deze dekking garandeert u compensatie voor onvoorzienbare en plotselinge schade als gevolg van verschillende factoren, zoals incidentele nalatigheid, onervarenheid, het vandalisme of kwaadwillig gedrag van leden van het personeel van de verzekerde of van derden.

Deze verzekeringspolis zorgt ervoor dat uw bedrijf wordt gecompenseerd als er een fout optreedt in ontwerp, constructie, ontwerp, werkplaats of montage, maar ook als er valpartijen, stakingen of andere assemblageongevallen optreden.