Bijzondere
brandverzekering

De brandverzekering biedt een dubbele dekking: uw aansprakelijkheid voor schade aan een derde en staat u toe om de waarde van uw woning en haar inhoud te beschermen.
De materiele schade die het gevolg is van de volgende gevallen zoals bijvoorbeeld: brand, glas brak, waterschade, storm en hagel, hardbeving, onderranderen.

Andere waarborgen kunnen ook onder deze verzekering vallen.
Als uw aansprakelijkheid als eigenaar of huurder ter opzichte derden in opspalkt komt als gevolg van bijvoorbeeld: waterschade van een buurman, waarborg deze verzekering de terugbetaling aan deze buurman.

U bent geïnteresseerd ? Neem contact met ons op.

Wij zullen een risicobeoordeling met u uitvoeren en een passende oplossing voorstellen.