Cyber verzekering

Conform de Europese MiFID-richtlijn en de nieuwe Europese verordening GDPR zijn wij volgens de Belgische en Europese wetgeving verplicht om alle precontractuele acties te registreren, persoonlijke gegevens te documenteren en ter inzage te houden van de aangewezen autoriteit FSMA. Dit betekent dat we u moeten vragen om het onderstaande formulier volledig en correct in te vullen voordat we u een offerte of persoonlijk advies kunnen aanbieden.

Nota voor de Aanvrager: Het volgende aanvraagformulier is alleen van toepassing voor Aanvragers met een totale omzet van maximum € 50.000.000. Indien dit niet het geval is gelieve het Cyberedge aanvraagformulier aan te vragen aan uw makelaar. Het ondertekenen of invullen van deze aanvraag bindt de Aanvrager, of enige persoon of entiteit dat hij of zij vertegenwoordigt niet om deze verzekering aan te gaan. Gelieve ons van bijkomende informatie te voorzien die deel kan uitmaken van het antwoord op één of meerdere hieronder gestelde vragen indien de voorziene ruimte onvoldoende bedraagt. Ten behoeve van dit aanvraagformulier, “Aanvrager” betekent de entiteit zoals hieronder vermeld en al haar filialen die moeten worden gedekt. Alle antwoorden dienen gegeven te worden als een antwoord geldig voor de volledige groep.

Waarborgen

Management van een verzekerde gebeurtenis:

Eerste Hulp

Privacy onderzoeken

Privacy Boetes

Aansprakelijkheid

Netwerkonderbreking

Multimedia Aansprakelijkheid

Cyberafpersing

Cyberdiefstal

Hacking telefoonsysteem

Sublimiet

€ 500.000

48 uur

€ 500.000

€ 500.000

Algemene limiet

50% van verzekerd bedrag

50% van verzekerde bedrag

50% van verzekerde bedrag

€ 100.000

€ 100.000

Vrijstelling

€ 2.500

Geen

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

8 uur

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

cyber assurance NL

Informatie Aanvragende Onderneming

Opties

(Op basis van de totale omzet van de Aanvrager van het laatste boekjaar)

Indien u een ander verzekerd bedrag wenst, of de totale omzet is meer dan € 50.000.000, contacteer dan uw makelaar om een specifieke offerte te krijgen. Houd er rekening mee dat dit document geen eenzijdig aanbod voorstelt en dat de hierin vermelde voorwaarden onder voorbehoud zijn van bevestiging door de verzekeraar.
Activiteiten niet vermeld in klasse 1 en klasse 2 dienen vooraf voorgelegd te worden en vereisen een aangepast aanvraagformulier. Dit is o.a. nodig voor volgende activiteiten: Financiële instellingen, Telecom, Internet dienstverlening, Data verwerking, Telemarketing, Call centers en de Medische sector.
Het totale verzekerde bedrag per polisperiode geldt voor alle schade van alle verzekerden onder alle verzekeringswaarborgen samen. De volgende sublimieten gelden per schade en per jaar per dekking. Zij maken deel uit van en komen niet bovenop het totale verzekerd bedrag.

Verklaringen Aanvrager

Indien uw antwoord “NEE” is op één van de vorige verklaringen, contacteer uw makelaar om een specifieke offerte te krijgen.
Verklaring

Instemming