Cargo verzekering

Om de maritieme risico’s van een onderneming die gespecialiseerd is in het goederenvervoer over de binnenwateren te beheersen, is het van essentieel belang om verzekerd te zijn tegen diverse schade die tijdens het vervoer kan ontstaan: diefstal van goederen, schade als gevolg van stakingen of oorlogen, nalaten om te leveren…

De scheepsladingverzekering dekt ook schade aan of verlies van uw boot, uitrusting en onderdelen aan boord, tanken, brandstof en alle machines.