Compensatie en Collectieve
Ongevallenverzekering van Werknemers

In de wereld van arbeid en onderneming moet elke werknemer door zijn werkgever verzekerd zijn tegen arbeidsongevallen omdat zijn aansprakelijkheid te allen tijde kan worden uitgeoefend.

De verzekering “Workers’ Compensation” is een wettelijke verzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of een arbeidsongeval (Wet van 3 juli 1967 voor de overheidssector en Wet van 10 april 1971 voor de particuliere sector).

Het Beloningsbeleid Van De Werknemers is een wettelijke verplichting krachtens de Arbeiderswet voor alle werknemers en waarborgt hun bescherming tegen de gevolgen van een mogelijk ongeval, ook tijdens hun reis naar het werk.

Deze verzekering dekt ziekenhuis- en medicatiekosten, reiskosten naar het ziekenhuis en de kosten van de arts als gevolg van een ongeval met de werknemer.