Cyber verzekering

Cyberverzekering omvat het volgende: Kwaadwillige handelingen zoals hacken, phishing, diefstal of bedreigingen voor het vrijgeven van gegevens (cyberaanvallen en/of chantage), menselijke fouten en computerbugs, fraude en verduistering.
Dergelijke “aandoeningen” kunnen leiden tot uitzonderlijke kosten, exploitatieverliezen, blootstelling aan de aansprakelijkheid van de onderneming; verlies van integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens en als zodanig, schaden het imago van de maatschappij.
In antwoord op deze bedreigingen biedt de Cyber – AVG/GDPR verzekering een oplossing die is toegesneden op Het Mkb en grote bedrijven door risico’s te dekken die niet in aanmerking worden genomen door de conventionele eigendoms- en ongevallenverzekering, alle IT-risico’s, Algemene wettelijke aansprakelijkheid… De verzekering van Cybers behandelt zowel uw eigen eis als uw derde aansprakelijkheid. De Cyber Insurance dekt dus niet alleen de kosten van een cyberincident, maar helpt ook om een cybercrisis te beheersen.