Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Triangle Partners zet zich in voor een betere toekomst voor kinderen.

Een van onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is om kinderen over de hele wereld beter onderwijs te bieden.

Momenteel ondersteunen we de onderwijsstichting Teach For Armenia, een organisatie met sociale impact, die tot doel heeft de onderwijskansen voor alle kinderen in Armenië te vergroten.

Gebruikmakend van het wereldwijde model van Teach For All, rekruteert Teach For Armenia jonge leiders uit Armenië en Armeense gemeenschappen, die gedurende twee jaar in achtergestelde gebieden in Armenië werken als leraren, rolmodellen en leiders.

Door het leiderschap van leraren hebben geleerden invloed op het leven van duizenden kinderen, zowel binnen als buiten de klas.

Ze inspireren hun gemeenschappen door les te geven op openbare scholen en door iedereen samen te brengen om de behoeften van de regio te identificeren en eraan te voldoen door middel van gemeenschapsontwikkelingsprojecten.

Door wetenschappers in geïsoleerde en achtergestelde gemeenschappen te plaatsen, krijgen studenten in Armenië de kans om uitstekend onderwijs te volgen. Via dit programma strijdt Teach For Armenia tegen onderwijsongelijkheid en cultiveert het kampioenen voor onderwijsexcellentie. Ze leiden een beweging van pleitbezorgers voor onderwijsverbetering wiens leiderschap wordt gevormd door hun ervaringen in de klas.