Levensverzekering

Levensverzekering is een financieel spaarvoertuig op middellange of lange termijn voor de verzekeringnemer of een aangewezen begunstigde(n). Dit levensverzekeringscontract kan als doel hebben om uw pensionering voor te bereiden door een kapitaal te vormen of om een onroerend goederenproject te voorzien of om van de belastingvoordelen in de overdracht van uw activa te profiteren.

Zolang de abonnee in leven blijft, hij is de begunstigde en houder van de fondsen en kan dus vrij het kapitaal en de rente terugvorderen. Indien de abonnee overlijdt, eindigt de overeenkomst en worden de opdrachtgever en de rente aan de begunstigde van de keuze betaald.